Grupa Biedronki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC  STYCZEŃ

„Zimowi goście za oknem”

 „Kochamy Babcię i Dziadka”

1. Kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia przyrodniczego.
2. Rozpoznawanie i nazywanie kilku żyjących w naturalnym środowisku ptaków: wróbel, sroka.
3. Udział w dokarmianiu ptaków zimą.
4. Przygotowanie przy współudziale nauczyciela upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka.
5. Udział w uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka.
6. Okazywanie szacunku członkom rodziny, kulturalne zachowywanie się w domu rodzinnym i w przedszkolu.
7. Posługiwanie się pojęciami matematycznymi:
- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, w.
- poprawne stosowanie określeń: długi, krótki, teraz, potem, wysoko – nisko.
- wskazywanie przedmiotów niepasujących do danej kolekcji: o przeciwstawnych cechach (gruby-chudy, smutny-wesoły, duży-mały…)