Grupa Biedronki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC  MAJ

 „Moja ojczyzna, moje miasto””

 „Majowa łąka dla mamy i taty ”

1.Utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat kraju ojczystego  (symbole narodowe: godło, flaga, hymn)

2.Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poruszanie tematów bliskich dziecku (piękno polskiej przyrody, znajomość okolicy, wspólne obchody święta narodowego)

3.Kształtowanie postaw szacunku, miłości i wdzięczności do bliskich, celebrowanie uroczystości rodzinnych (Dzień Mamy i Taty)

4.Przybliżenie ekosystemu łąki – poznawanie roślin i zwierząt łąkowych.

5.Doskonalenie przeliczania elementów zbioru, porównywanie liczebności zbiorów, intuicje geometryczne (manipulowanie figurami)