Grupa Biedronki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC  WRZESIEŃ

„ Ja i moja grupa – Biedroneczki”
„Razem się bawimy”

1. Adaptacja dzieci w nowym środowisku.
2. Przybliżenie dzieciom życia przedszkolnego.
3. Wzbudzenie u dzieci poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu.
4. Przestrzelanie zasad ustalonych w grupie, tzw. kodeksu przedszkolaka.
5. Prawidłowe reagowanie na polecenia n-la podczas zabaw w sali przedszkolnej i na
terenie ogrodu.
6. Uwrażliwienie dzieci na konieczność zachowania ostrożności podczas korzystania
ze schodów, sprzętu terenowego.
7. Wyrażanie w zabawach treści zaczerpniętych z najbliższego otoczenia (np. zabawy
lalkami w dom, przewożenie towarów samochodami).
8. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów.
9. Posługiwanie się pojęciami matematycznymi:
- Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, góra – dół.
- Zapoznanie z pojęciem: para