Grupa Biedronki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC  LISTOPAD

„O zdrowie dbamy: pamiętamy o higienie, dobrze się  ubieramy”

„Zanim zima nastanie – nie tylko jeżyk musi mieć ciepłe  mieszkanie”

1.     Rozumienie znaczenia zdrowia i jego ochrony.

2.     Uporządkowanie wiedzy na temat, co sprzyja zdrowiu (posiłki, świeże powietrze, higiena).

3.     Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

4.     Nabywanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się.

5.     Zapoznanie z nowym środowiskiem: las oraz jego mieszkańcami.

6.     Zapoznanie z zimowymi zwyczajami zwierząt leśnych (zapadanie w sen zimowy).

7.     Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów; wprowadzenie koloru niebieskiego.

8.     Posługiwanie się pojęciami matematycznymi:

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku; porównywania liczebności zbiorów.

- porównywanie długości: stosowanie określeń: długi, krótki

- porównywanie wysokości: stosowanie określeń: wysoko – nisko.

- dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów.