Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

„Witamy w przedszkolu- moja grupa -Myszki”

„ Żegnamy lato”

1.  Rozwijanie umiejętności prezentowania siebie i swoich najbliższych w grupie.

2.  Integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa.

3.  Ustalenie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu.

4.  Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo w czasie spacerów, wycieczek, w drodze do przedszkola.

5.  Rozwijanie słuchu fonematycznego.

6. Rozwijanie umiejętności matematycznych:

-  określania położenia przedmiotów względem siebie;

-  orientacji w schemacie ciała drugiej osoby

-  rozpoznawanie wybranych figur geometrycznych – koła.