Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC CZERWIEC

„Dziecięce przyjaźnie”

   „Nadszedł czas wakacji

 

 1.   Rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie w wyniku zmiany pory roku.
 2. Rozpoznawanie stanów emocjonalnych w czasie zabawy i innych działań.
 3. Dostrzeganie wartości: dobro, piękno, odwaga, prawda, przyjaźń, tolerancja.
 4. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 5. Wprowadzenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.
 6. Zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca – czerwiec.
 7. Rozumienie potrzeby chronienia się przed nadmiernym słońcem
 8. Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi..
 9. Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 10. Rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów.
 11.   Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.
 12.   Systematyczne doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:

~   różnicowanie pierwszych głosek w nazwach obrazków,

~   rozwijanie słuchu fonematycznego: różnicowanie głosek w nagłosie, wygłosie.

13.  Kształtowanie umiejętności przeliczania,  klasyfikowania i segregowania.