Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC  STYCZEŃ

„Gonimy czas a czas goni nas”

„Z Babunią i Dziaduniem najlepiej”

1. Dostarczanie dzieciom wzorów poprawnej mowy ( czytanie opowiadań, wierszy, mitów)

2. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez uczestnictwo w uroczystościach jej poświęconych.

3. Rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo – skutkowego.

4. Rozwijanie wrażliwości oraz analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego.

5. Odkrywanie uczucia radości z możliwości tworzenia i dawania: przygotowanie upominków.

6. Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

Kolejność: godzin i pór dnia, dni w tygodniu, miesięcy i pór roku

7. Kształtowanie pojęcia liczby – utrwalenie liczebników porządkowych.

8. Doskonalenie wypowiedzi pełnymi zdaniami.

9. Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.

10. Przygotowanie do nauki czytania- rozwijanie spostrzegania wzrokowego.

11. Rozwijanie umiejętności matematycznych: rozwijanie umiejętności liczenia.