Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ

„Mój dom, moja Ojczyzna- Polska”

  „Wycieczka na łąkę z rodzicami”

1. Poznanie położenie Pruszkowa na mapie Polski, charakterystycznych miejsc miasta, utrwalenie jego herbu.

2. Poznanie historii godła i flagi Polski.

3. Utrwalenie wyglądu herbu i nazwy Warszawy oraz ich pochodzenia, a także wybranych zabytków.

4. Poznanie flagi i hymnu Unii Europejskiej oraz  podstawowych wiadomości o państwach UE.

5. Kształtowanie świadomości, że jesteśmy Polakami.

6. Pobudzenie ciekawości wobec łąki, jako odrębnego zbioru roślinności i zwierząt. Poznanie charakterystycznej fauny i flory dla łąki.

7. Kształtowanie postawy szacunku wobec każdego żyjącego stworzenia, jako jednostki przydatnej (zaznaczenie jej roli w środowisku).

8. Poznanie cyklu życia motyla.

9. Kształtowanie potrzeby sprawiania przyjemności rodzicom – własnoręczne wykonanie upominku dla rodziców.

10.Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych.

11.Dzielenie nazw obrazków na głoski; określanie pierwszej i ostatniej głoski;

12. Pojęcia matematyczne:

- rozwiązywanie zadań  na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;

- rozwijanie pojęć czasowych;

- poprawne używanie określeń: na, pod, obok, za, przed, między, z prawej, z lewej strony.