Grupa Żabki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC CZERWIEC

„Dzieci z różnych stron świata”

„Wakacyjne podróże”

 • Zapoznanie z prawami dziecka  obowiązującymi na całym świecie
 • Uświadomienie dzieciom jak ważny jest szacunek bez względu na: miejsce zamieszkania, stan materialny czy kolor  skóry.
 • Wyjaśnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych wypraw, dokonywanie samodzielnego wyboru, gdzie latem można wypoczywać ze wskazaniem różnic.
 • Posługiwanie się pojęciami: najmniejszy, mały, większy, największy,
 • Komponowanie z przygotowanych elementów, tworzenie prac plastycznych w małych zespołach,
 • Ilustrowanie muzyki klasycznej za pomocą plastyki, nazywając barwy pochodne
 • Próby rytmizowania wyrazu, liczenie wyrazów w zdaniu, tworzenie skojarzeń do podanych wyrazów
 • Doskonalenie określenia miejsca na kartce papieru (góra, dół, górny lewy/prawy róg. dolny lew/prawy róg, środek)
 • Doskonalenie sprawności motorycznej poprzez zabawy ruchowe,
 • Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców
 • Doskonalenie nazewnictwa pór roku i ich regularność