Grupa Żabki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD

„Jestem Polką i Polakiem” 

Las jesienią i jego mieszkańcy”

·         Wyjaśnienie znaczenia Jesteśmy Polakami

·         Poznanie legend, opowiadań związanych z naszym krajem

·         Poznanie ważniejszych regionów Polski

·         Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych (flagi, godła, hymnu),

·         Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

·         Wyrażanie twórczości dzieci poprzez różnego rodzaju aktywności: plastyczną, muzyczną, ruchową.

·         Rozwijanie umiejętności gry na wybranych  instrumentach perkusyjnych.

·         Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 i  posługiwania się przy tym liczebnikami głównymi i porządkowymi.

·         Klasyfikowanie przedmiotów według określonej cechy. Rozwijanie orientacji na kartce papieru.

·          Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi i odpowiadania całymi zdaniami.

·         Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych w czasie spacerów i  zabaw w obecnej porze roku.

·         Wzbogacanie informacji na temat zwierząt: wiewiórki, jeża, niedźwiedzia