Grupa Żabki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

Ogień

      Chatka pełna bajek

  • Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań, uczestniczenie w zabawach organizowanych przez n-la dających dziecku satysfakcję i radość
  • Rozwijanie spostrzegania wzrokowego, wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, stosowanie określeń: na, pod, przed, za, obok, nad.
  • Wyrażanie muzyki ruchem
  • Nasze bezpieczeństwo- uświadomienie o niebezpieczeństwie wynikającego z nieprzestrzegania zakazów
  • Wzbudzenie zainteresowania literaturą
  • Kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia przyrodniczego
  • Rozwijanie umiejętności plastyczno- technicznych
  • Poznanie właściwości ognia (wie do czego jest potrzebny) oraz niebezpieczeństwo związane z nim
  • Zapoznanie z zasadami właściwego zachowania podczas pożaru oraz numerami alarmowymi służącymi do dzwonienia w razie niebezpieczeństwa.
  • Poznaje rodzaje oświetlenia dawniej i dziś, niebezpieczeństwa związane z prądem.