Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

„Witaj przedszkole”

„Idzie jesień…”

1.   Ustalenie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu.

2.   Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w grupie.

3.   Dzielenie się swoimi wspomnieniami i przeżyciami z wakacji.

4.   Poznanie zmysłów i sposobów dbania o nie.

5.   Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

6.   Uświadomienie znaczenia zmian  następujących w przyrodzie w okresie jesieni.

7.   Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.

8.   Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.