Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC MAJ

„Ja – mój region, mój kraj, moje miejsce w Europie”

 

                                  „Z mamą i z tatą poznajemy życie na łące” (Niezwykły świat zwierząt cz. III)

 

 

  1. Zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski.
  2. Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu).
  3. Utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
  4.  Zapoznanie z pojęciem Unia Europejska i jej symbolami.
  5.   Stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie.
  6. Pobudzanie naturalnej ciekawości świata: poznawanie bogactwa świata owadów i przezwyciężanie niechęci do nich.
  7.  Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, okazywania szacunku, zrozumienia; wzbogacanie informacji na temat ich świąt.
  8.  Rozpoznawanie zwierząt, kwiatów i roślin charakterystycznych dla środowiska, jakim jest łąka.
  9.   Wzbogacanie wiadomości na temat wykorzystania łąki przez ludzi, zwierzęta gospodarskie i owady.
  10. Systematyczne doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:

- czytanie tekstów z wykorzystaniem wszystkich poznanych liter

- rozwiązywanie rebusów słowno-obrazkowych

-rysowanie po śladach a następnie samodzielnie: liter, cyfr, znaków litero podobnych.

- cięcie nożyczkami.

- rysowanie na powierzchniach, np. chropowatych.

 11.  Pojęcia matematyczne:

- Rozwiązywanie prostych zadań z treścią, dodawanie elementów w zakresie 10 i dalej

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii

- Utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń.

- Rozwijanie orientacji przestrzennej.