Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC CZERWIEC

                                  „Niby tacy sami, a jednak inni

                                   „Pożegnania nadszedł czas, na wakacje pora” 

 

 1. Utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka.
 2. Rozwijanie u dzieci empatii, która jest drogą do integracji społecznej  i umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi.
 3.  Poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją.
 4. Wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur.
 5. Rozumienie takiej wartości jak przyjaźń.
 6. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych
 7. Wzbudzanie refleksji nad własnym zachowaniem.
 8. Zapoznanie w atrakcyjnymi miejscami w Polsce, które warto zwiedzić.
 9. Uwrażliwienie dzieci na konieczność zachowania ostrożności podczas zabaw  w czasie wakacyjnych wyjazdów.
 10. Udzielanie dzieciom wakacyjnych rad związanych z bezpiecznym pobytem nad wodą, w lesie, w górach oraz na placu zabaw.
 11. Systematyczne doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:

- utrwalenie znajomości liter; czytanie krótkich tekstów, rozwiązywanie krzyżówek

- rozwijanie sprawności manualnej (ćwiczenia grafomotoryczne,  poszerzanie doświadczeń plastycznych).

12. Pojęcia matematyczne:

- Mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary.

- utrwalenie cyfr i zapisu w działaniach z „+” i „-”.

- Utrwalenie umiejętności klasyfikowania.