Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

„Jak wyglądał świat przed milionami lat ”

 „A czas płynie na zabawie z babcią  i dziadkiem”

1.     Zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych – zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów
2.     Zwrócenie uwagi na pracę ludzi, którzy wydobywają węgiel
3.     Zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca – styczeń.
4.      Budzenie szacunku dla członków najbliższej rodziny – babci i dziadka
5.     Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez uczestnictwo w uroczystościach jej poświęconych.
6.     Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu ( pory dnia, dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku)
7.     Systematyczne doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:
-        rozwijanie słuchu fonematycznego: różnicowanie głosek w nagłosie, wygłosie;
-        globalne czytanie wyrazów związanych z realizowaną tematyką; czytanie prostego tekstu z poznanych liter.
-        dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej;
-        układanie z liter napisów do obrazków.
-        układanie schematów i modeli nazw obrazków.
-        rysowanie pod dyktando
-        odkrywanie liter:  s, S,n, N, b, B, g, G.
   9.   Pojęcia matematyczne:
-        Stosowanie znaków matematycznych: =, >, <, w sytuacjach zadaniowych
-        Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
-        utrwalanie nazw figur geometrycznych, wyodrębnianie części wspólnej zbiorów
-        Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8
-        wprowadzenie znaku matematycznego: +; =, w sytuacjach zadaniowych