Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC LISTOPAD

„Idzie jesień… z deszczem”

„Moje prawa i obowiązki”

1.     Rozpoznawanie i określanie symboli graficznych charakteryzujących pogodę jesienią.
2.     Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.
3.     Budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności m. in. wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych, ubieranie się stosownie do pogody.
4.     Nabywanie wiadomości o prawach dziecka; przestrzeganie wspólnie przyjętych praw i obowiązków .
5.     Uświadomienie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie.
6.     Zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej, czystości otoczenia, pożywienia dla zdrowia.
7.     Zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca – listopad.
8.     Systematyczne doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:

-        rozwijanie słuchu fonematycznego: różnicowanie głosek w nagłosie, wygłosie;

-        globalne czytanie wyrazów związanych z realizowaną tematyką; czytanie prostego tekstu z poznanych liter.

-        dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej;

-        układanie z liter napisów do obrazków.

-        układanie schematów i modeli nazw obrazków.

-        rysowanie pod dyktando

-        odkrywanie liter:  I, D, K.

  9.   Pojęcia matematyczne:

-        Mierzenie objętości poprzez przelewanie płynów.

-        Ustalanie kierunków od osi ciała drugiej osoby.

-        Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4, 5, 0, 6.

-        Rozpoznawanie trójkąt wśród innych figur; nazywa figur

-        Dostrzeganie w lusterku efekt odbicia i symetrii;- składanie figur geometrycznych wzdłuż osi symetrii.