Grupa Pszczółki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

        „Jesteśmy Polką i Polakiem

        „Kaprysy jesiennej pogody”

1. Rozbudzenie zainteresowania Polską i umacnianie poczucia dumy z bycia Polakiem; rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.

2. Rozpoznawanie godła i barw narodowych – rozumienie pojęcia Ojczyzna. Słuchanie  i nauka 4 zwrotek hymnu narodowego.

3. Wzbogacenie słownika dziecka o pojęcia patriotyczne; rozumienie stosowania symboli: godło – orzeł biały, barwy ojczyste – flaga biało-czerwona.

4. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich  i pośrednich kontaktach z przyrodą.

5. Rozszerzanie zainteresowań przyrodniczych na temat zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

6. Odkrywanie liter k, K; d, D; e, E; i, I – małej i wielkiej drukowanej.
7. Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonematycznego: wybrzmiewanie głosek w nagłosie i wygłosie; dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej; układanie z liter napisów do obrazków; czytanie prostego tekstu z poznanych liter.

8. Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 5, 0, 6

9. Poznawanie cech trójkąta; wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości.

10. Doskonalenie umiejętności liczenia; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; utrwalanie nazw figur geometrycznych: kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt.