Grupa Pszczółki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Już po wakacjach – witajcie w przedszkolu

„Idzie jesień”

1.  Rozwijanie umiejętności prezentowania siebie i swoich najbliższych w grupie.

2.  Integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa.

3.  Ustalenie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu.

4.  Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i wrażeń na tematy bliskie dzieciom.

5.  Rozwijanie wiedzy o świecie, uświadamianie wzajemnych zależności człowieka
i przyrody.

6.  Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo w czasie spacerów, wycieczek, w drodze
do przedszkola.

7.  Rozwijanie słuchu fonematycznego ( dzielenie słów na sylaby, wybrzmiewanie głosek
w nagłosie i wygłosie).

8.  Rozwijanie umiejętności matematycznych:

-  określania położenia przedmiotów względem siebie;

-  orientacji w schemacie ciała drugiej osoby
- doskonalenie rozpoznawania figury geometrycznej – koła,