Ogłoszenia – informacje bieżące

Procedury obowiązujące  w PM 12 w czasie epidemii COVID-19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12

     Wytycznie przeciwepidemiczne GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

 z dnia 4 maja 2020 r.

Prezenty z Okazji Dnia Dziecka

 W dn. 01.06.2020 (poniedziałek) w godz. 7.00 – 17.00
zapraszamy wszystkich Rodziców
do odebrania z przedszkola prezentu dla dziecka.

KOLOROWEGO DNIA DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka

życzymy Wam Kochane Dzieciaczki:

snów kolorowych, zabaw szalonych,

przygód wspaniałych, przyjaciół oddanych,

góry słodkości i mnóstwa radości. 

Pani Dyrektor, Wychowawczynie i personel

Przedszkola Miejskiego Nr 12

Ogłoszenie dotyczące składki na Radę Rodziców

W związku z zaistniałą sytuacją zawieszamy
wpłatę składki na Radę Rodziców
w następujących miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec.

Szanowni Rodzice!

Kształcenie na odległość do 24 maja – informacja dla rodziców.

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Za dobre rozwiązanie można uznać skoncentrowanie się na czytaniu, nauce, powtarzaniu materiału, zgłębianiu zagadnień już poznanych i zrealizowanych, jak również zapoznaniu
z nowymi treściami. Należy pamiętać, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły/przedszkola nie może oznaczać dni wolnych od nauki.

Zachęcam do komunikowania się w sposób najbardziej bezpośredni poprzez:

 •  stronę internetową przedszkola www.przedszkole12.pruszkow.pl
 • kontakt z nauczycielami poszczególnych grup na stronach grupowych w serwisach społecznościowych – facebook
 •  e-mail przedszkola: pm12@miasto.pruszkow.pl

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
 2.  Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
 3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
 4. Robić 5 – 10 minutowe przerwy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
 5. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
 2.  Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 3.  Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
 4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 5. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1.  Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
 3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 4.  Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
 5.  Czuwać nad tym, aby dziecko:
 •  korzystało z oprogramowania antywirusowego;
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 •  unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,
 • chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

Maria Adamczyk

dyrektor przedszkola

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 16.03-24.05.2020r. 

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, Dyrektor przedszkola informuje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych od 16 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. – przedszkole w tych dniach będzie zamknięte. Uprzejmie prosimy o śledzenie informacji bieżących.

Więcej informacji…