Statut i Regulaminy

STATUT XI 2017 r.

Regulamin Rady Rodziców

KONTRAKT Z RODZICAMI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12

  1. Wszystkie uzgodnienia między rodzicami a nauczycielkami dokonywane są bez obecności dzieci.
  2. We wszystkich sytuacjach stosujemy zasadę bezwyjątkowości.
  3. Znamy i respektujemy obowiązujący w przedszkolu „Rozkład Dnia”.
  4. Unikamy sytuacji wywołujących niezdrową rywalizację między dziećmi, m.in. przestrzegamy zakazu przynoszenia zabawek do przedszkola.
  5. Rodzice są na bieżąco informowani o przejawach agresji u dzieci w celu ustalenia wspólnych form zaradczych.
  6. Rodzice w określonym terminie regulują opłaty za przedszkole.
  7. Rodzice są świadomi, że w poszczególne dni przedszkole pracuje w systemie dyżurów, na które każdorazowo rodzic wpisuje dziecko na listę.
  8. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zatajenie informacji nt. stanu zdrowia dziecka.
  9. Rodzice angażują się w życie przedszkola w stopniu, jaki sami uznają za odpowiedni.
  10. Przedszkole stwarza rodzicom okazje do uczestniczenia w życiu placówki poprzez:

- zebrania grupowe

- spotkania ze specjalistami

- gazetki dla rodziców z artykułami nt. rozwoju i wychowania dziecka.