Grupa Biedronki

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE
 NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Robi się coraz chłodniej, deszcz o szyby dzwoni”
„O zdrowie dbamy: pamiętamy o higienie, dobrze się ubieramy”

1. Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla aktualnej pory roku – jesieni.
2. Zapoznanie ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie : opady deszczu (śniegu); wiatr; kałuże.
3. Rozumienie znaczenia zdrowia i jego ochrony.
4. Uporządkowanie wiedzy na temat, co sprzyja zdrowiu (posiłki, świeże powietrze, higiena, odpowiedni ubiór).
5. Nabywanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się.
6. Znajomość niektórych części garderoby; przypomnienie, jakie jest ich przeznaczenie.
7. Język angielski: nauka wyrażania emocji; nazywanie części ciała.
8. Składanie obrazka z części; eksperymentowanie z masami plastycznymi; farbami.
9. Posługiwanie się pojęciami matematycznymi:
– rozpoznawanie i nazywanie koloru żółtego, niebieskiego
– porównywanie długości; stosowanie określeń: długi, krótki
– dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów
– liczenie w zakresie trzech i dalej
– określanie położenia przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za.