Grupa Biedronek

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Pierwszy raz w przedszkolu”   

„Nadchodzi jesień”

 1. Zapoznanie dzieci z budynkiem przedszkola i jego otoczeniem.
 2. Integracja grupy – zapoznanie się z paniami i kolegami. Zachęcanie dzieci do wspólnej aktywności poprzez stosowanie zabaw aktywizujących – wychowanie przez ruch, muzykę, śpiew, teatr.
 3. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie przedszkolnej – przestrzeganie wprowadzonych zasad, słuchanie poleceń nauczyciela.
 4. Obserwowanie przyrody w okresie późnego lata, rozpoznawanie zwiastunów zbliżającej się jesieni – zmiana koloru liści i ich opadanie, chłód na dworze.
 5. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez:
  – Przeliczanie w zakresie 3 posługując się liczebnikami głównymi
  – Rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i kontynuowania go z wykorzystaniem dwóch elementów
  – Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała: nazywanie i pokazywanie części ciała
  – Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów: zielony, czerwony, żółty