Grupa Biedronki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Polska mój dom”

„Święto Rodziców”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych przez wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia
 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznania symboli narodowych Polski: godło, flaga
 3. Kształtowanie właściwego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego
 4. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na określony temat
 5. Aktywne włączenie się do przygotowania i uatrakcyjnienia wspólnego świętowania z Okazji Dnia Mamy i Taty
 6. Wzbogacenie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnym przedstawieniu organizowanym w przedszkolu
 7. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez:
 • Przeliczanie w zakresie 3 i więcej posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Określania przedmiotów w przestrzeni względem siebie
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i kontynuowaniu go z wykorzystaniem dwóch elementów
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych kwadrat i koło
 1. Rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej poprzez aktywności: plastyczne, muzyczne i językowe