Grupa Biedronki

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE
 NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 „Wiosna na wsi”

 „Moje uczucia”

 1. Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi
 2. Poznanie miejsc zamieszkania zwierząt wiejskich ( obora, kurnik, chlewik)
 3. Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej
 4. Rozwijanie umiejętności nazywania uczuć odczuwanych przez siebie i inne osoby.
 5. Język angielski: zawody( policjant, strażak, rolnik, lekarz, nauczyciel),sport (piłka nożna, piłka koszykowa, pływanie, jazda na rowerze, bieganie)
 6. Posługiwanie się pojęciami matematycznymi:
 • przeliczanie w zakresie 1-4
 • rozwijanie umiejętności segregowania
 • poznawanie pojęcia: krótki, długi
 • utrwalanie poznanych kształtów: koło, kwadrat i trójkąt
 • utrwalanie nazw kolorów.