Grupa Biedronki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: