Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Zwierzęta bliskie i dalekie”
„Dbamy o zdrowie wiosną”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie w wyniku zmiany pory roku i wie jak należy się ubrać stosownie do pogody.
2. Zapoznanie się z zawodem lekarza (stomatologa i okulisty).
3. Promowanie zdrowego odżywiania- zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia.
4. Higiena jako ważny aspekt zdrowego trybu życia.
5. Poszerzanie wiadomości o zwierzętach żyjących w naturalnym środowisku.
6. Poznanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
7. Poznanie nazw zwierząt mieszkających na wsi oraz poznanie zwyczajów zwierząt z wiejskiego podwórka
8. Uświadamianie poczucia przynależności narodowej poprzez dostarczanie wiedzy dotyczącej tradycji Świąt Wielkanocnych.
9. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich rodzin, domów, tradycji rodzinnych.
10. Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.
11. Systematyczne doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:
~ różnicowanie pierwszych głosek w nazwach obrazków,
~ rozwijanie słuchu fonematycznego: różnicowanie głosek w nagłosie, wygłosie.
12. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i segregowania
13. J. angielski: nauka słów związanych ze sportem oraz zawodami wykonywanymi przez osoby dorosłe.