Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Ja – mój region, mój kraj, moje miejsce w Europie”

„Z mamą i z tatą poznajemy życie na łące”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski.
 2. Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu).
 3. Utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 4. Zapoznanie z pojęciem Unia Europejska i jej symbolami.
 5. Stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie.
 6. Pobudzanie naturalnej ciekawości świata: poznawanie bogactwa świata owadów i przezwyciężanie niechęci do nich.
 7. Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, okazywania szacunku, zrozumienia; wzbogacanie informacji na temat ich świąt.
 8. Rozpoznawanie zwierząt, kwiatów i roślin charakterystycznych dla środowiska, jakim jest łąka
 9. Wzbogacanie wiadomości na temat wykorzystania łąki przez ludzi, zwierzęta gospodarskie i owady.
 10. Przygotowanie do czytania i pisania:

– poznanie liter: h, ż

– przeliczanie wyrazów w zdaniu

– czytanie tekstów z wykorzystaniem wszystkich poznanych liter

– rozwiązywanie rebusów słowno-obrazkowych

– rysowanie po śladach a następnie samodzielnie: liter, cyfr, znaków litero podobnych.

– cięcie nożyczkami

rysowanie na powierzchniach, np. chropowatych.

 1. Pojęcia matematyczne:

– Zapoznanie z polską walutą: monetami i banknotami.

– Rozwiązywanie prostych zadań z treścią, dodawanie i odejmowanie elementów w zakresie 10 

– Rozwijanie umiejętności porównywania masy przedmiotów

– Utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń

– Rozwijanie orientacji przestrzennej