Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LUTY

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Kim ja jestem i  kim zostanę w przyszłości?”

„Dbam o czyste powietrze i lubię zabawy na śniegu!”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1.Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

2.Rozwijanie umiejętności plastycznych.

3.Doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków.

4.Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.

5.Poszerzanie wiedzy na temat własnego ciała oraz zmysłów.

6.Poszerzanie wiedzy w zakresie dbania o naturę i tego jak dbać o świeże powietrze.

7.Poszerzanie wiedzy w zakresie różnych zawodów, potrafi powiedzieć kim by chciał/a zostać w przyszłości.

8.Poszerzanie wiedzy o zimie, o tym jak należy się ubierać oraz co oznacza bezpieczna zabawa na śniegu

9.Poszerzanie wiedzy w temacie czystego powietrza.

10.Rozwijanie ciekawości otoczeniem; zwrócenie uwagi na to skąd bierze się dym oraz jakie są jego rodzaje.

11.Poszerzanie wiedzy w zakresie uzależnień i ich skutków m.in. palenie papierosów

12.Systematyczne doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:

– Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie

– Poznanie liter: b,g,w – małej i dużej, drukowanej i pisanej

13.Pojęcia matematyczne:

– Rozwijanie umiejętności określania lewej i prawej strony.

Rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby.

Poznawanie cyfry 8, tworzy 8 elementowe zbiory, potrafi je zapisać.

Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w dostępnym dla siebie zakresie.

Posługiwanie się znakami: <,> lub =

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.