Grupa Motylki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC LISTOPAD

 

Tematy kompleksowe:  

„Moja duża i mała ojczyzna”
„Las przygotowuje się do zimy”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1.Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie wiedzy o Polsce.
2.Wzbogacenie słownictwa o pojęcia patriotyczne, poznanie symboli narodowych: godło, flaga, hymn.
3.Poznanie charakterystycznych cech późnej jesieni, rozwijanie umiejętności określania zjawisk atmosferycznych: deszcz, mgła, obniżenie temperatury, krótszy dzień.
4.Rozszerzanie zainteresowań przyrodniczych- poznanie trybu życia wybranych gatunków zwierząt.
5.Rozwijanie słuchy fonematycznego (dzielenie słów na sylaby).
6.Uświadamianie dzieciom jak ważną rolę odgrywa przyroda dla życia i zdrowia człowieka.
7.Przygotowanie do nauki pisania i czytanie- ćwiczenia grafomotoryczne i rozwijanie spostrzegania wzrokowego.
8.Rozwijanie umiejętności matematycznych.