Grupa Pszczółki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE: