Grupa Pszczółki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Mój kraj- moja ojczyzna”

„Łąka i jej mieszkańcy”

 ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Budzenie zainteresowania własną miejscowością, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.
• Rozpoznawanie godła i barw narodowych- rozumienie  pojęcia Ojczyzna, słuchanie hymnu narodowego, nauka tańca „Polonez”.
• Przybliżenie wiadomości o zabytkach największych miast Polski np, Warszawy, Krakowa, Torunia, Gdańska.
• Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą ojczyzną jest polska.
• Wzbogacenie słownika dziecka o pojęcia patriotyczne: rozumienie stosowania symboli: godło- orzeł biały, barwy ojczyste- flaga biało- czerwona.
• Poznanie ekosystemu łąki – wybranych zwierząt i roślin, które tam występują.
• Zapoznanie z  cyklem rozwojowym motyla, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
• Kształcenie postawy szacunku i życzliwej troski wobec najbliższych. Budowanie więzi z rodziną.
• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej podczas wielkiego rodzaju działań plastyczno – technicznych i muzycznych.
• Doskonalenie umiejętności matematycznych : liczenia do 10 i więcej na miarę swojej możliwości, klasyfikowanie wg określonej cechy, dostrzeganie i kontynuowanie rytmów, utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzenie.
• Doskonalenie umiejętności czytania i przygotowanie do pisania: dzielenie słów na sylaby i różnicowania głosek w nagłosie, w wygłosie, i wygłosie, globalne czytania wyrazów związanych z tematem kompleksowym, ćwiczenia grafomotoryczne.
• Rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym i artykulacyjnym
• Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych w czasie spacerów i zabaw w obecnej porze roku