Grupa Pszczółki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC CZERWIEC

Tematy kompleksowe:

,,Czego dzieci potrzebują latem do szczęścia”
„Wkrótce wakacje, będziemy zwiedzać świat”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE :

1.Poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie w obecnej porze roku.
2.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku akceptacji i tolerancji.
3.Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanych utworów literackich i wypowiadania się na ich temat.
4.Poznanie wybranych środków transportu: lądowego, powietrznego i wodnego .
5.Poszerzenie wiedzy na temat miejsc letniego wypoczynku.
6.Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, spacerów i zabaw w czasie lata.
7.Poznanie informacji na temat ciekawych miejsc w Europie.
8 .Doskonalenie percepcji wzorkowej i słuchowej oraz słuchu fonematycznego:
– różnicowanie głosek w nagłosie i wygłosie,
– różnicowanie pierwszych głosek w nazwach obrazków, układanie z nich nowego słowa,
– dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, głoskowej,
– układanie schematów nazw wybranych obrazków, czytanie prostego tekstu z poznanych liter,
– globalne czytanie wyrazów związanych z realizowana tematyką, łączenie z obrazkiem,
9.Pojęcia matematyczne:
Rozwijanie orientacji przestrzennej
Wprowadzenie pojęć: moneta i banknot
Rozwijanie umiejętności rozmieniania i przeliczania pieniędzy .
Posługiwanie się znakami : <, >, =.
Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w dostępnym dla siebie zakresie.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem liczmanów, układanie zapisów matematycznych.
10.Język angielski: nauka słów związanych z wiosenną przyrodą i rodziną.