Grupa Pszczółki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

Witajcie w przedszkolu

  Nadeszła jesień

 

  • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie: poznanie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
  • Poznawanie środowiska przedszkolnego, kształtowanie orientacji w tym środowisku.
  •  Kształtowanie postawy współgospodarza i współodpowiedzialności za atmosferę i porządek w czasie  zabaw i zajęć.
  • Kształtowanie umiejętności analityczno- syntetycznych słuchowych i wzrokowych
  • Rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez poznanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie według wzoru
  •  Obserwowanie wybranych środowisk przyrodniczych, zwrócenie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
  •  Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, zbieranie ich do kącika przyrody; wykorzystywanie  owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i ich odpowiedników graficznych, liczenia i porównywania liczebności.