Grupa Pszczółki

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

  Tematy kompleksowe:

       Czyste powietrze wokół nas”

       „Miło mija czas z Babcią i Dziadkiem”

 1. Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez rozumienie znaczenia powietrza dla człowieka.
 2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych: ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 3. Zachęcenie do działań na rzecz ochrony środowiska i walki z zanieczyszczeniami powietrza.
 4. Budzenie szacunku dla członków najbliższej rodziny – babci i dziadka.
 5. Kształcenie umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.
 6. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez uczestnictwo w uroczystościach jej poświęconych.
 7. Odkrywanie uczucia radości z możliwości dawania: przygotowanie upominków.
 8. Systematyczne doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej:
  – Poznanie liter: s, S; n, N; b, B – małej i wielkiej drukowanej i pisanej;
  – Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonematycznego: wybrzmiewanie głosek w nagłosie i wygłosie, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, układanie z liter napisów do obrazków, czytanie prostego tekstu z poznanych liter, globalne czytanie wyrazów związanych z realizowaną tematyką, łączenie z  obrazkiem
  Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
  – ćwiczenia grafomotoryczne
  – obrysowywanie konturów, sylwet, rysowanie po śladach liter, cyfr, znaków litero podobnych.
 9. Pojęcia matematyczne:
  -Rozwijanie umiejętności liczenia: posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
  -Utrwalanie nazw figur geometrycznych.
  -Wprowadzenie znaku matematycznego: + i stosowanie go w sytuacjach zadaniowych; rozwijanie umiejętności dodawania.
  -Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu – kolejność:godzin i pór dnia; dni w tygodniu; miesięcy i pór roku.
 10. Język angielski: nauka: słów związanych z zimą; z zimowymi ubraniami; utrwalenie materiału leksykalnego w grach i zabawach ruchowych.