Grupa Żabki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

„Kochamy Cię Polsko”
„Zwierzęta jesienią”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury i rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
2. Kształtowanie świadomości narodowej związanej ze Świętem Niepodległości i utrwalenie symboli narodowych : flagi godła, hymnu
3. Poznawanie wybranych zwierząt oraz ich sposobów przygotowania się czasie późnej jesieni
4. Rozwijanie inwencji twórczej poprzez aktywności: plastyczne muzyczne i językowe
5. Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych podczas spacerów i zabaw w obecnej porze roku
6. Rozwijanie umiejętności matematycznych:
– Przeliczanie w zakresie 4 i więcej posługując się liczebnikami głównymi
– Kształtowanie umiejętności dostrzegania sekwencji i klasyfikowanie elementów według określonej cechy
– Rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami związanymi z wielkością duży, mały
7. J. Angielski:
– Wprowadzenie słów związanych z emocjami i częściami ciała
– Utrwalenie słów w zabawach z piosenką