Grupa Żabki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LUTY

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„W dalekim kosmosie”

  „W krainie baśni i bajek”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Wzbogacenie wiedzy o kosmosie i planetach.
 2. Posługiwanie się pojęciami: planeta, gwiazda, orbita, kometa, rakieta, statek kosmiczny, astronauta, skafander, UFO.
 3. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat zdaniami prostymi.
 4. Rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami.
 5. Uwrażliwienie na brzydotę zła i piękno dobra.
 6. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej – wcielanie się w role.
 7. Przestrzeganie zasad korzystania z książek, wdrażanie do ich szanowania.
 8. Poznawanie zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 9. Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem i rozbieraniem.
 10. Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej.
 11. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej.
 12. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych.
 13. Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez określanie cech utworów muzycznych: tempa, dynamiki.
 14. Doskonalenie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.
 15. Rozwijanie kompetencji matematycznych:
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1-5 i posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania i szeregowania.