Grupa Żabki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC MAJ 2024 r.

Tematy kompleksowe:

Moi rodzice”

 „ W świecie zwierząt i przyrody

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich rodzin oraz spędzania wolnego czasu

2. Wzmocnienie więzi rodzinnych i rozbudzenie aktywności dzieci poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu przygotowując się do uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

3. Rozwijanie sprawności manualnej przygotowując upominki dla rodziców, budowanie pozytywnych relacji grupowych

4. Wzbogacenie zainteresowań przyrodniczych dziecka i poszerzenie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących Sawannę

5. Kształtowanie umiejętności poszanowania dla przyrody i uwrażliwienie dziecka na jej piękno

6. Poszerzenie wiedzy na temat majowej łąki i jej mieszkańców

7. Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych podczas spacerów i zabaw

8. Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka poprzez:

• Przeliczanie w zakresie 5 i więcej posługując się liczebnikami głównymi

• Rozróżnia i porównuje liczebność zbiorów stosując określenia: mniej, więcej

• Dostrzeganie i kontynuowanie prostych rytmów według określonej cechy

• Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, koło

• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych

 

J. Angielski:

• Wprowadzenie słów związanych z rodziną i owadami

• Utrwalenie słów w zabawach z piosenką: „Skidamarink” , „Butterfly”