Grupa Żabki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Moje przedszkole”

 „Jesień na starganie”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w grupie.
 2. Ustalenie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu.
 3. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.
 4. Kształtowanie schematu własnego ciała, nazywanie jego poszczególnych części.
 5. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 6. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 7. Poznanie charakterystyki polskiego sadu i ogrodu jesienią oraz zmian w nich zachodzących.
 8. Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożyciem posiłków.
 9. Rozwijanie wrażeń smakowych i dotykowych, wyrabianie zdrowych prawidłowych nawyków żywieniowych.
 10. Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.
 11. Rozwijanie słownika biernego i czynnego.
 12. Posługiwanie się pojęciami matematycznymi:
 • kształtowanie umiejętności układania szeregów.
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1-4
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • porównywanie długości