PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM AAC

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (augmentative and alternative communication – AAC) to „(…) wszelkie sposoby umożliwiające osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi przekazanie i odbieranie komunikatów” (Grycman, Kaczmarek 2017, s. 347). AAC uzupełnia lub zastępuje porozumiewanie się głosem i/lub pismem po to, aby osoba korzystająca z AAC mogła skutecznie porozumiewać się z otoczeniem i lepiej funkcjonować w codziennym życiu (Grycman, Kaczmarek … Czytaj dalej PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM AAC