REKRUTACJA

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli  na rok szkolny 2023/2024

LINK DO SYSTEMU REKRUTACJI

Druki do pobrania:

informacja RODO

Oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień przez dziecko

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2023 2024r

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kondydata 2023.2024

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2023

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

 • od 1 marca 2023 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2023 r. do godz. 16.00,

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

 

Wykaz Przedszkoli Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków

NAZWA PLACÓWKI ADRES TELEFON DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Jarzynowa 21 tel. 299-11-56 Grażyna Majchrzak
Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Partyzantów 2/4 tel. 739-12-53

tel. 758-60-05 w.253

Ewa Bownik
Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Chopina 1 tel. 758-68-32 Iwona Długosz-Szewczyk
Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. B. Prusa 27 tel. 758-89-29 Marzena Mączyńska
Integracyjne Przedszkole Miejskie
Nr 5
ul. Narutowicza 20 tel. 728-80-34 Bożena Rosłon,
Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Hubala 1 tel. 758-41-28 Wiesława Juszczyk
Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Słowackiego 1 tel. 758-85-53 Agnieszka Ołdakowska
Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. Mostowa 2 tel. 299-15-95

tel. 299-44-89

Edyta Wołowiec
Przedszkole Miejskie Nr 9 ul. Moniuszki 9 tel. 758-68-53 Sylwia Roguska
Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Chopina 13 tel. 758-83-12 Elżbieta Nowacka
Przedszkole Miejskie Nr 11 ul. Mostowa 2* tel. 758-43-64 Olga Kijewska
Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Andrzeja 12 tel. 758-22-58 Maria Adamczyk
Przedszkole Miejskie Nr 13 ul. Antka 7 tel. 758-62-01 Alicja Jastrzębska
Przedszkole Miejskie Nr 14 ul. Jasna 2 tel. 758-20-38 Paulina Andrzejewska
Przedszkole Miejskie Nr 15 ul. Dębowa 8 tel. 758-88-38 Alina Masłowska
Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Pływacka 16 tel. 795-382-172 Beata Stosio

* W związku z rozbudową i remontem Przedszkola Miejskiego Nr 11 przy ul. Hubala 2, placówka w roku szkolnym 2023/2024 aż do ukończenia prowadzonej inwestycji będzie się mieścić w budynku przy ul. Mostowej 2 w Pruszkowie.

 

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych przez rodziców we wniosku prezydent miasta skieruje dziecko do innego przedszkola, w którym są wolne miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w Przedszkolu Miejskim może:

– wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

– zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2017), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz nie były kierowane do placówek niepublicznych będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie,
a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

 

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy
w przedszkolu będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

 

Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji 2023

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Uchwała Nr LXXI.648.2023 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024/ Набір в дитячі садки Прушкова на 2023/2024 навчальний рік