Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

„Mój przedszkolny świat”
„Owoce i warzywa są smaczne i zdrowe”

1. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie. Przestrzeganie „Kodeksu Przedszkolaka”.
2. Kształtowanie umiejętności językowych; próby mówienia o przeżytych wydarzeniach.
3. Poznawanie przyrody przez poszerzanie znajomości owoców i warzyw spotykanych
w najbliższym środowisku.
4. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich i pośrednich
kontaktach z przyrodą (manipulowanie materiałem przyrodniczym).
5. Przekonanie dzieci o konieczności spożywania świeżych owoców i warzyw, jako źródła witamin
– zdrowia.
6. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
7. Kształtowanie pojęcia liczby.
8. Konstruowanie gry matematycznej.
9. Klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych.
10. Podejmowanie działań badawczych: analizowanie i wyciąganie wniosków.
11. Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.