Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC MAJ 

Tematy kompleksowe:

,,Dżungla i jej mieszkańcy”

,,Nasi Rodzice”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Poszerzenie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych żyjących w Afryce

2. Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych

3. Poznanie znaczenia pojęcia zoo i zwierzęta egzotyczne

4. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

5. Utrwalanie nazw zwierząt-poznanie środowisk, w których żyją zwierzęta

6. Słuchanie ze zrozumieniem i odpowiadanie na pytania

7. Rozwijanie spostrzegawczości-rozwijanie słownictwa czynnego

8. Pogłębianie doświadczeń plastyczno -technicznych

9. Wzmacnianie więzów w rodzinie

10. Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka