Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC LISTOPAD

Tematy kompleksowe;

,,Mój kraj- moja ojczyzna”
 ,,Deszcz pada i pada”

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Budzenie zainteresowania własną miejscowością, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.
 • Rozpoznawanie godła i barw narodowych- rozumienie  pojęcia Ojczyzna, słuchanie hymnu narodowego, nauka tańca „Polonez”.
 • Przybliżenie wiadomości o zabytkach największych miast Polski np, Warszawy, Krakowa, Torunia, Gdańska.
 • Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą ojczyzną jest polska.
 • Wzbogacenie słownika dziecka o pojęcia patriotyczne: rozumienie stosowania symboli: godło orzeł biały, barwy ojczyste- flaga biało- czerwona.
 • Utrwalenie kolorów oraz nazw i wyglądu poznanych figur geometrycznych
 • Rozwijanie muzykalności, ekspresji ruchowej oraz plastycznej
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
  – wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
  – wyjaśnienie zjawiska krążenia wody w przyrodzie
 • Język angielski: nauka słów związanych z pomieszczeniami domowymi