Grupa Myszki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE: