STATUT

STATUT

REGULAMIN-RADY-RODZICÓW

KONTRAKT Z RODZICAMI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12

Wszystkie uzgodnienia między rodzicami a nauczycielkami dokonywane są bez obecności dzieci.
We wszystkich sytuacjach stosujemy zasadę bezwyjątkowości.
Znamy i respektujemy obowiązujący w przedszkolu „Rozkład Dnia”.
Unikamy sytuacji wywołujących niezdrową rywalizację między dziećmi, m.in. przestrzegamy zakazu przynoszenia zabawek do przedszkola.
Rodzice są na bieżąco informowani o przejawach agresji u dzieci w celu ustalenia wspólnych form zaradczych.
Rodzice w określonym terminie regulują opłaty za przedszkole.
Rodzice są świadomi, że w poszczególne dni przedszkole pracuje w systemie dyżurów, na które każdorazowo rodzic wpisuje dziecko na listę.
Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zatajenie informacji nt. stanu zdrowia dziecka.
Rodzice angażują się w życie przedszkola w stopniu, jaki sami uznają za odpowiedni.
Przedszkole stwarza rodzicom okazje do uczestniczenia w życiu placówki poprzez:
– zebrania grupowe

– spotkania ze specjalistami

– gazetki dla rodziców z artykułami nt. rozwoju i wychowania dziecka.